Tra cứu vận đơn

Vận đơn gồm 10 kí tự số

(Ví dụ:0001234567)


Quản lý đơn hàng
Tài khoản


Mật khẩu

Video clip

Những mặt hàng không nhận gửi


 
Thuốc phiện, hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy, kích thích thần kinh;
Vũ khí, đạn dược, trang thiết bị quân sự;
Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam;
Vật hoặc chất dễ cháy nổ, chất ngây nguy hiểm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
Các loại vật phẩm cấm, hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh;
Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, các loại giấy tờ có giá trị như: tiền, vàng bạc, đá quý để trong BPBK;
Bưu phẩm, bưu kiện có chứa nhiều BPBK khác.
 
 
Liên hệ đặt hàng

Hà Nội :
0979. 560. 898
043.558.1010
Hồ Chí Minh :
0904.930.369
0866826750
Liên hệ khiếu nại
Hà Nội :
0904.530.369
043.558.1010
Hồ Chí Minh :
0904.930.369
0868.020.466
Truy cập giỏ hàng