Tra cứu vận đơn

Vận đơn gồm 10 kí tự số

(Ví dụ:0001234567)


Quản lý đơn hàng
Tài khoản


Mật khẩu

Video clip

Lịch nghỉ lễ của các nước


CÔNG TY CỔ PHẦN

CHUYỂN PHÁT NHANH B­­­­­ƯU ĐIỆN

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

==============

Số: /NV

V/v thông báo lịch nghỉ lễ của các nước

Hà Nội ngày tháng 06 năm 2015

Kính gửi: B­­­­ƯU ĐIỆN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

B­­­­ƯU ĐIỆN TRUNG ­Ư­­­ƠNG

Căn cứ lịch nghỉ lễ của các nước được cập nhật trên website của Hiệp hội EMS, Công

ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện xin thông báo để Bưu điệncác tỉnh/TP được

biết và chủ động thông báo cho khách khi nhận gửi (có bảng chi tiết đính kèm.

Danh sách này sẽ được niêm yết công khai trên website của Công ty tại địa chỉ

: http://www.ems.com.vn.

Tải về lịch nghỉ lễ các nước tại đây tại đây

Vậy,đề nghị các Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thông báo cho

khách hàng được biết khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁMĐỐC.

-Như­­­­­ trên; Phó Tổng Giám đốc

- TổngCông Ty BĐVN (để b/cáo);

- BanDVBC, Ban QLCL TCTy (để b/cáo);

-TGĐ (để b/cáo);

-Các đơn vị trực thuộc Công ty;

-L­­­­­ưu NV.

Liên hệ đặt hàng

Hà Nội :
0979. 560. 898
043.558.1010
Hồ Chí Minh :
0904.930.369
0866826750
Liên hệ khiếu nại
Hà Nội :
0904.530.369
043.558.1010
Hồ Chí Minh :
0904.930.369
0868.020.466
Truy cập giỏ hàng